Hovudbilete
 Foto: Jannike Wika Foto: Jannike Wika Foto: Jannike Wika

Vega verneområdestyre

Vega verneområdestyre består av tre politiske representanter; to fra Vega kommune og en fra Nordland fylkeskommune. Sekretariatet for verneområdestyret er verneområdeforvalter som er ansatt hos Fylkesmannen i Nordland, men med lokalt kontorsted. Forvalteren skal sammen med styret se til at forvaltningen av verneområdene gjennomføres i samsvar med verneforskriftene for de enkelte verneområdene, naturmangfoldloven, nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser.


Det nåværende styret ble konstituert 21.mars 2016, med følgende medlemmer:

-          For Vega kommune: medlem Andre Møller (leder), vara Hilde Sprækenhus.

-          For Vega kommune: medlem Kjartan Sørøy, vara Ann Hege Lervåg.

-          For Nordland fylkeskommune: medlem Hanne Wika (nestleder), vara Per Christian Brennevik Jacobsen

Jannike Wika er ansatt som verneområdeforvalter og sekretær for Vega verneområdestyret.


Nyhende

Nytt fra verneområdeforvaltningen på Vega

Årsmelding for Vega verneområdestyre 2018

Her er Årsmeldingen 2018 for Vega verneområdestyre - som gir en oversikt over hvordan styret og verneområdeforvalter har jobbet i 2018.  

(Publisert:27.03.2019)

Utlån av teleskop

Vega verneområdestyre låner ut teleskop med stativ helt gratis. Ta kontakt med verneområdeforvalter Jannike Wika for mer informasjon på tlf. 950 52 394 eller fmnojwi@fylkesmannen.no  

(Publisert:23.04.2018 Sist endret:27.03.2019)

Ny utsikt fra Kjellerhaugen

Etter hogst mot nord

Kjellerhaugen i Kjellerhaugvatnet naturreservat har fått ny utsikt etter at sitkaggranskogen ble fjernet i jauar 2019.  

(Publisert:21.03.2019 Sist endret:27.03.2019)

Hogst og utfrakting av sitkagran

Utfrakting av sitkagran januar 2019

Vega verneområdestyre har de siste 7 årene saget sitkagran i midtre del av Kjellerhaugvatnet naturreservat. Dette hogstområde ligger midt i et våtmarksområde som gjør hogstarbeidet ekstra krevende. Det har også i 2019 vært aktivitet med hogst av sitkagran og utfrakting av tømmer fra dette området.

(Publisert:21.03.2019 Sist endret:27.03.2019)

Skogbrukselever fra Mosjøen videregående skole

Ivrige skogbrukselver fra Mosjøen videregående skole har i mars 2019 saget ned siste del av sitkagranskogen i midtre del av Kjellerhaugvatnet naturreservat. I tillegg til det praktiske arbeidet har de blitt nærmere kjent med Vegaøyan Verdensarv, verneområdene, verdensarvsenteret, SNO og vegtajakt.no. Prosjektet er et samarbeide mellom Vega verneområdestyre og Mosjøen vgs.

(Publisert:21.03.2019 Sist endret:27.03.2019)
Vis nyhetsarkiv