Hovudbilete
Elevene i 8.klasse ved Vega skole. Juni 2019. Etter ferdig arbeidsøkt med å plukke sitkagran i Kjellerhaugvatnet naturreservat
 Foto: Jannike Wika Foto: Jannike Wika Foto: Jannike Wika

Vega verneområdestyre

Vega verneområdestyre består av tre politiske representanter; to fra Vega kommune og en fra Nordland fylkeskommune. Sekretariatet for verneområdestyret er verneområdeforvalter som er ansatt hos Fylkesmannen i Nordland, men med lokalt kontorsted. Forvalteren skal sammen med styret se til at forvaltningen av verneområdene gjennomføres i samsvar med verneforskriftene for de enkelte verneområdene, naturmangfoldloven, nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser.


Det nåværende styret ble konstituert 21.mars 2016, med følgende medlemmer:

-          For Vega kommune: medlem Andre Møller (leder), vara Hilde Sprækenhus.

-          For Vega kommune: medlem Kjartan Sørøy, vara Ann Hege Lervåg.

-          For Nordland fylkeskommune: medlem Hanne Wika (nestleder), vara Per Christian Brennevik Jacobsen

Jannike Wika er ansatt som verneområdeforvalter og sekretær for Vega verneområdestyret.


Nyhende

Fylkesmannen i Nordlands miljøvernavdeling

Miljøvernavdelingen og SNO i Kjellerhaugvatnet naturreservat

Denne uka har vi hatt besøk av Fylkesmannen i Nordlands miljøvernavdeling og Statens naturoppsyn avdeling Nordland. De 33 besøkende var på befaring i Lånan fuglefredningsområde, Kjellerhaugvantet naturreservat, Holandsosen naturreservat og Hysvær/Søla landskapsvernområde. I tillegg ble det avlagt besøk hos Vega Sjøfarm, Vega delikatesser, Vega verdensarvsenter, Vega Havhotell, gårdsbesøk hos ...

(Publisert:22.06.2019)

Sitkagranprosjekt i 8.klasse

Elevene i 8.klasse ved Vega skole. Juni 2019. Etter ferdig arbeidsøkt med å plukke sitkagran i Kjellerhaugvatnet naturreservat

8.klasse ved Vega skole ble skoleåret 2018/2019 utfordret av verneområdeforvaltningen: Hvordan hindre sitkagran å spre seg inn i verneområdene på Vega? De har satt seg godt inn i problemstillingen ved å dra på befaring, fordype seg i litteratur og de har plukket mengder med sitkagranplanter. De har i tillegg holdt foredrag på verdensarvsenteret hvor hovedbuskapet var å ha geit i ...

(Publisert:21.06.2019 Sist endret:22.06.2019)

Ny vei til Kjellerhaugvatnet naturreservat

Veien fra Nes til Kjellerhaugvatnet naturreservat er nå reparert etter vinterens utkjøring av tømmer. Vega verneområdestyre arbeider nå for å få laget ny sti i enden av veien samt ny parkeringsplass ved hovedveien.

(Publisert:09.04.2019 Sist endret:22.06.2019)

Utlån av teleskop

Vega verneområdestyre låner ut teleskop med stativ helt gratis. Ta kontakt med verneområdeforvalter Jannike Wika for mer informasjon på tlf. 950 52 394 eller fmnojwi@fylkesmannen.no  

(Publisert:23.04.2018 Sist endret:22.06.2019)

Skogbrukselever fra Mosjøen videregående skole

Ivrige skogbrukselver fra Mosjøen videregående skole har i mars 2019 saget ned siste del av sitkagranskogen i midtre del av Kjellerhaugvatnet naturreservat. I tillegg til det praktiske arbeidet har de blitt nærmere kjent med Vegaøyan Verdensarv, verneområdene, verdensarvsenteret, SNO og vegtajakt.no. Prosjektet er et samarbeide mellom Vega verneområdestyre og Mosjøen vgs.

(Publisert:21.03.2019 Sist endret:22.06.2019)

Verneområdene på Vega

 

Vis nyhetsarkiv