Hovudbilete
 Foto: Jannike Wika Foto: Jannike Wika Foto: Jannike Wika

Vega verneområdestyre

Vega verneområdestyre består av tre politiske representanter; to fra Vega kommune og en fra Nordland fylkeskommune. Sekretariatet for verneområdestyret er verneområdeforvalter som er ansatt hos Fylkesmannen i Nordland, men med lokalt kontorsted. Forvalteren skal sammen med styret se til at forvaltningen av verneområdene gjennomføres i samsvar med verneforskriftene for de enkelte verneområdene, naturmangfoldloven, nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser.


Det nåværende styret ble konstituert 21.mars 2016, med følgende medlemmer:

-          For Vega kommune: medlem Andre Møller (leder), vara Hilde Sprækenhus.

-          For Vega kommune: medlem Kjartan Sørøy, vara Ann Hege Lervåg.

-          For Nordland fylkeskommune: medlem Hanne Wika (nestleder), vara Per Christian Brennevik Jacobsen

Jannike Wika er ansatt som verneområdeforvalter og sekretær for Vega verneområdestyret.


Nyhende

Nytt fra verneområdeforvaltningen på Vega
Les mer»
Årsmelding for Vega verneområdestyre 2018
(Publisert:27.03.2019)
Les mer»
Utlån av teleskop
(Publisert:23.04.2018 Sist endret:27.03.2019)
Les mer»
Etter hogst mot nord
Ny utsikt fra Kjellerhaugen
(Publisert:21.03.2019 Sist endret:27.03.2019)
Les mer»
Utfrakting av sitkagran januar 2019
Hogst og utfrakting av sitkagran
(Publisert:21.03.2019 Sist endret:27.03.2019)
Les mer»
Skogbrukselever fra Mosjøen videregående skole
(Publisert:21.03.2019 Sist endret:27.03.2019)
Les mer»
Verneområdene på Vega
Les mer»
Kart
(Publisert:28.11.2011 Sist endret:27.03.2019)
Les mer»
Årsmeldinger for Vega verneområdestyre
Les mer»
Slått i Vegaøyan
Tiltak og prosjekt
(Publisert:28.11.2011 Sist endret:27.03.2019)
Les mer»
15 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
  1. 1
  2. 2
  3. >
  4. »
Søk i artiklar