Hovudbilete
Ærfuglvokter i Muddvær fuglefredningsområde
/Images/Vega/Elever 2020/120020307_3613905971953564_6262439469993100033_n.jpg/Images/Vega/Elever 2020/119990386_326856491705957_7434099890135785961_n.jpg

Vega verneområdestyre

Forvaltningsmyndigheten for verneområdene i Vega kommune er delegert til Vega verneområdestyre som består av tre politiske representanter; to fra Vega kommune og en fra Nordland fylkeskommune. Sekretariatet for verneområdestyret er verneområdeforvalter som er ansatt hos Fylkesmannen i Nordland, men med lokalt kontorsted. Styret skal sørge for at forvaltningen av verneområdene gjennomføres i samsvar med verneforskriftene
for de enkelte verneområdene, naturmangfoldloven, nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser.


Nytt styre ble konstituert 16.mars 2020, med følgende medlemmer:
- For Vega kommune: medlem Andre Møller (leder), vara Hilde Sprækenhus.
- For Vega kommune: medlem Eirin Sannes Sleteng (nestleder), vara Per-Anton Nesjan.
- For Nordland fylkeskommune: medlem Knut Petter Torgersen, vara Kari Anne Bøkestad Andreassen.


Jannike Wika er ansatt som verneområdeforvalter hos Statsforvalteren i Nordland og er sekretær for styret.


Nyheter

Godt Nytt År
(Publisert:29.12.2020)
Les mer»
Hogst gir ønsket effekt
(Publisert:16.12.2020 Sist endret:29.12.2020)
Les mer»
Elev fra Brønnøysund videregående skole plukker sitkagranplanter i Kjellerhaugvatnet naturreservat
Brønnøysund videregående skole i naturreservat
(Publisert:24.09.2020 Sist endret:29.12.2020)
Les mer»
Besøksstrategi for verneområdene på Vega
(Publisert:14.09.2020 Sist endret:29.12.2020)
Les mer»
Røsslyng i Holandsosen naturreservat
Røsslyng i naturreservat
(Publisert:12.08.2020 Sist endret:29.12.2020)
Les mer»
Befaring i verneområdet med nytt styre
(Publisert:16.06.2020 Sist endret:29.12.2020)
Les mer»
Bildet er fra Hysvær/Søla LVO
FERDSEL I VERNEOMRÅDENE
(Publisert:27.05.2020 Sist endret:29.12.2020)
Les mer»
Beiting og slått i verneområdene
(Publisert:10.05.2020 Sist endret:29.12.2020)
Les mer»
Fra konstituerende møte i Vega verneområdestyre 16.mars 2020.
Nytt Vega verneområdestyre
(Publisert:24.03.2020 Sist endret:29.12.2020)
Les mer»
Årsmelding for Vega verneområdestyre 2019
(Publisert:24.03.2020 Sist endret:29.12.2020)
Les mer»
34 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. >
  6. »
Søk i artiklar