Hovudbilete
Elevene i 8.klasse ved Vega skole. Juni 2019. Etter ferdig arbeidsøkt med å plukke sitkagran i Kjellerhaugvatnet naturreservat
 Foto: Jannike Wika Foto: Jannike Wika Foto: Jannike Wika

Vega verneområdestyre

Vega verneområdestyre består av tre politiske representanter; to fra Vega kommune og en fra Nordland fylkeskommune. Sekretariatet for verneområdestyret er verneområdeforvalter som er ansatt hos Fylkesmannen i Nordland, men med lokalt kontorsted. Forvalteren skal sammen med styret se til at forvaltningen av verneområdene gjennomføres i samsvar med verneforskriftene for de enkelte verneområdene, naturmangfoldloven, nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser.


Det nåværende styret ble konstituert 21.mars 2016, med følgende medlemmer:

-          For Vega kommune: medlem Andre Møller (leder), vara Hilde Sprækenhus.

-          For Vega kommune: medlem Kjartan Sørøy, vara Ann Hege Lervåg.

-          For Nordland fylkeskommune: medlem Hanne Wika (nestleder), vara Per Christian Brennevik Jacobsen

Jannike Wika er ansatt som verneområdeforvalter og sekretær for Vega verneområdestyret.


Nyhende

Miljøvernavdelingen og SNO i Kjellerhaugvatnet naturreservat
Fylkesmannen i Nordlands miljøvernavdeling
(Publisert:22.06.2019)
Les mer»
Elevene i 8.klasse ved Vega skole. Juni 2019. Etter ferdig arbeidsøkt med å plukke sitkagran i Kjellerhaugvatnet naturreservat
Sitkagranprosjekt i 8.klasse
(Publisert:21.06.2019 Sist endret:22.06.2019)
Les mer»
Ny vei til Kjellerhaugvatnet naturreservat
(Publisert:09.04.2019 Sist endret:22.06.2019)
Les mer»
Utlån av teleskop
(Publisert:23.04.2018 Sist endret:22.06.2019)
Les mer»
Skogbrukselever fra Mosjøen videregående skole
(Publisert:21.03.2019 Sist endret:22.06.2019)
Les mer»
Verneområdene på Vega
Les mer»
Utfrakting av sitkagran januar 2019
Hogst og utfrakting av sitkagran
(Publisert:21.03.2019 Sist endret:22.06.2019)
Les mer»
Kart
(Publisert:28.11.2011 Sist endret:22.06.2019)
Les mer»
Årsmeldinger for Vega verneområdestyre
Les mer»
Sårbarhetsvurdering -Kyst
(Publisert:26.04.2017 Sist endret:22.06.2019)
Les mer»
21 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. >
  5. »
Søk i artiklar