Årsmelding for Vega verneområdestyre 2018

Her er Årsmeldingen 2018 for Vega verneområdestyre - som gir en oversikt over hvordan styret og verneområdeforvalter har jobbet i 2018.

 

(Publisert:27.03.2019)

Kjellerhaugvatnet naturreservat åpnes opp

Hogst av sitkagran, lauvskog samt beiting bidrar til at Kjellerhaugvatnet naturreservat ikke trues av gjengroing lengre.

(Publisert:09.04.2019)

Ny vei til Kjellerhaugvatnet naturreservat

Veien fra Nes til Kjellerhaugvatnet naturreservat er nå reparert etter vinterens utkjøring av tømmer. Vega verneområdestyre arbeider nå for å få laget ny sti i enden av veien samt ny parkeringsplass ved hovedveien.

(Publisert:09.04.2019)