Besøksstrategi for verneområdene på Vega

Besøksstrategien for verneområdene på Vega er endelig godkjent av Miljødirektoratet i mai 2020, du kan lese den her.

(Publisert:14.09.2020 Sist endret:29.12.2020)