FERDSEL I VERNEOMRÅDENE

Bildet er fra Hysvær/Søla LVO
Bildet er fra Hysvær/Søla LVO, Foto: Jannike Elise Wika

Sjøfuglene våre trenger ro nå i hekketiden. Vi som ferdes med båt må vise hensyn ved å og holde lav fart nært land og i sundene mellom øyene. Her finnes noen lover som er kjekt å vite om når du skal ut på tur.

- Reirplasser er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelser.

- Det er ferdselsforbud på øyene i Lånan/Skjærvær naturreservat 15. april - 31. juli.

- Det er båndtvang for hund.

- Det er ikke tillatt med vannscooter i verneområdene på Vega.

- Det er ikke tillatt å sette opp telt i Muddvær, Skjærvær, Flovær, Lånan, Holandsosen og Kjellerhaugvatnet.

(Publisert:27.05.2020 Sist endret:24.09.2020)