Fylkesmannen i Nordlands miljøvernavdeling

Miljøvernavdelingen og SNO i Kjellerhaugvatnet naturreservat
Miljøvernavdelingen og SNO i Kjellerhaugvatnet naturreservat, Foto: Jannike Wika

Denne uka har vi hatt besøk av Fylkesmannen i Nordlands miljøvernavdeling og Statens naturoppsyn avdeling Nordland. De 33 besøkende var på befaring i Lånan fuglefredningsområde, Kjellerhaugvantet naturreservat, Holandsosen naturreservat og Hysvær/Søla landskapsvernområde. I tillegg ble det avlagt besøk hos Vega Sjøfarm, Vega delikatesser, Vega verdensarvsenter, Vega Havhotell, gårdsbesøk hos Turid Næss, statlig sikra friluftsområde på Sundsvoll, Vegatrappa og Via Ferrata. Vi takker for gode innspill fra alle som bidro.

(Publisert:22.06.2019)