Godt Nytt År

2020 har vært et flott år for verneområdene på Vega! Det er blitt gjennomført hogst, slått, beiting, ærfugldrift, søppelrydding, informasjon, tilrettelegging og forskning. Her er noen bilder fra verneområdene i år. Takk for samarbeidet til alle som har vært med og Godt Nytt År! 

(Publisert:29.12.2020)