Hogst gir ønsket effekt

Systematisk og målrettet uttak av sitkagran og lauvkratt i Kjellerhaugvatnet naturreservat siden 2012 har gitt et åpnere landskap med tydeligere våtmarkspreg. Denne rapporten fra NIBIO, viser at skjøtselen har vært svært positivt for våtmarksfuglene som tidligere var vanligere i reservatet:

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2717048/NIBIO_RAPPORT_2020_6_147.pdf?sequence=2&isAllowed=y&fbclid=IwAR0zUyzUoJ89btztwLGu_GFWiKgxzrOQY6VVqRAxdylBRXg52PQzsWO8ObA

(Publisert:16.12.2020 Sist endret:29.12.2020)