Hogst og utfrakting av sitkagran

Utfrakting av sitkagran januar 2019
Utfrakting av sitkagran januar 2019, Foto: Jannike Wika

Vega verneområdestyre har de siste 7 årene saget sitkagran i midtre del av Kjellerhaugvatnet naturreservat. Dette hogstområde ligger midt i et våtmarksområde som gjør hogstarbeidet ekstra krevende. Det har også i 2019 vært aktivitet med hogst av sitkagran og utfrakting av tømmer fra dette området.

(Publisert:21.03.2019 Sist endret:16.06.2020)