Høring av besøksstrategi for verneområdene på Vega

Høring av besøksstrategi for verneområdene på Vega

Vega verneområdestyre har utarbeidet et forslag til besøksstrategi for verneområdene på Vega. 

Ta kontakt med verneområdeforvalter Jannike Wika fmnojwi@fylkesmanennen.no eller 95 05 23 94 dersom du ønsker å få tilsendt dokumentet i papirform.

Innspill sendes til fmnopost@fylkesmannen.no, eller til Vega verneområdestyre, Moloveien 10, 8002 Bodø innen 14.februar 2020. Merk uttalelsen med «Besøksstrategi verneområdene på Vega».

(Publisert:12.12.2019 Sist endret:17.12.2019)