Kart

Kartet viser Vega kommune med verneområdene, verdensarvområdet og buffersonen

 

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:22.06.2019)