Kontakt og lenker

Offisielle kontakter og søknader til styret skal sendest til:

Vega verneområdestyre
Moloveien 10
8002 Bodø
mail: fmnopost@fylkesmannen.no

Kontakter og søknader som skriftlig blir stilt til denne adressen, blir arkivert og søkbar i den offentlige elektroniske postjournalen (OEP). Disse blir også automatisk sendt til verneområdeforvalter som forbereder sakene for Vega verneområdestyre.

Ved andre typer henvendelser eller spørsmål, kan verneområdeforvalter kontaktest direkte: Jannike Wika, fmnojwi@fylkesmannen.no, tlf 950 52 394.