Nytt Vega verneområdestyre

Nytt Vega verneområdestyre ble konstituert 16.mars 2020, med følgende medlemmer:

  • For Vega kommune: medlem Andre Møller (leder), vara Hilde Sprækenhus
  • For Vega kommune: medlem Eirin Sannes Sleteng (nestleder), vara Per-Anton Nesjan
  • For Nordland fylkeskommune: medlem Knut Petter Torgersen, vara Kari Anne Bøkestad Andreassen
(Publisert:24.03.2020)