Røsslyng i naturreservat

Røsslyng i Holandsosen naturreservat
Røsslyng i Holandsosen naturreservat, Foto: Jannike Elise Wika

Kystlynghei er en trua naturtype som står ovenfor store utfordringer knyttet til ekstremvær, slik som lengre perioder med tørke. En art som virkelig har fått kjenne på det er kystlyngheia sin nøkkelart; Røsslyng som har sturet siden den lange tørkeperioden i 2014. Nå ser det derimot ut som Røsslyngen stortrives igjen, som vist på bildet over som er tatt i Holandsosen naturreservat i august 2020. Legger også med et bilde av røsslyng fra 2014:

Røsslyng fra september 2014 

(Publisert:12.08.2020 Sist endret:29.12.2020)