Skogbrukselever fra Mosjøen videregående skole

Ivrige skogbrukselver fra Mosjøen videregående skole har i mars 2019 saget ned siste del av sitkagranskogen i midtre del av Kjellerhaugvatnet naturreservat. I tillegg til det praktiske arbeidet har de blitt nærmere kjent med Vegaøyan Verdensarv, verneområdene, verdensarvsenteret, SNO og vegtajakt.no. Prosjektet er et samarbeide mellom Vega verneområdestyre og Mosjøen vgs.

(Publisert:21.03.2019 Sist endret:22.06.2019)