Tiltak og prosjekt

Slått i Vegaøyan
Slått i Vegaøyan, Foto: Jannike Wika

Hvert år gjennomfører verneområdeforvaltninga tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Vega verneområdestyre søker om midler fra sentrale styresmakter til ulike prosjekt. SNO lokalt og Vega verneområdestyre gjennomfører eller administrerer gjennomføringen av disse prosjektene. Lokale organisjasjoner, grunneiere eller andre er som regel sentrale i gjennomføringen av prosjektene. 

Tiltaksplan for alle verneområdene ligger i Forvaltningsplanen for Vegaøyan Verdensarvområde (2015 - 2022).

 

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:22.06.2019)