#VELKOMMENINN

Velkommeninn - Temadager om tilrettelegging og opplevelser på VEGA

2. mai kl. 18 - 20.30 på Vega Havhotell

3. mai kl. 09 - 15.30 båtbefaring til utvalgte besøkspunkt
 
Påmelding til Jannike Wika tlf  95052394 eller fmnojwi@fylkesmannen.no
 
Her er programmet.
(Publisert:23.04.2018 Sist endret:22.06.2019)