Verneområdene på Vega

 


Kjellerhaugvatnet naturreservat

Holandsosen naturreservat

Eidemsliene naturreservat

Lånan - Skjærvær naturreservat

Lånan/Flovær/Skjærvær fuglefredningsområde

Muddværet fuglefredningsområde

Hysvær - Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Verneforskrift til alle verneområdene ligger her.