Vinter i Skardsfjellet Foto: Marit Østby NilsenSolnedgang i Vigelfjella Foto: Solveig GræsliUtsikt fra Skardsfjella Foto: Marit Østby NilsenFjellrev, vulpes lagopus Foto: Frode AalbuSkardsfjellet Foto: Solveig GræsliSkardørsjøene Foto: Solveig Græsli

Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde

Skardsfjella- Hyllingsdalen landskapsvernområde

Et stort og variert, egenartet og vakkert fjell- og fjellbjørkeskogområde. Norges lengste elv Glomma har sitt utspring her. Den urørte vassdragsnaturen og fjellbjørkeskogen setter et karakteristisk preg på landskapet.

I Skardsfjella og Hyllingsdalen finner du et rikt og variert planteliv, her kan nevnes Svartkurle,reinrose og nattfiol. Området er viktige leveområder for dyre- og fuglearter som blant andre fjellrev, storlom og jaktfalk.

I landskapsområdet finnes et mangfold av kulturminner fra pilegrimer, sørsamisk bruk og setring.


Sårbar natur og ferdsel i Skardsfjella og Hyllingsdalen

Turstier ved Vektarhaugan, Møsjødalen og strekningen Torsvollen - Hyddkroken - Vauldalen er vurdert med hensyn til ferdsel og sårbarhet på vegetasjon og dyreliv. NINA har utført sårbarhetsvurderingene på oppdrag for Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Resultatene skal brukes til arbeidet med å lage en besøkstrategi for verneområdet.

(Publisert:15.03.2019)

680 turgåere svarte på besøksundersøkelsen i 2018

Skardsfjella og Hyllingsdalen verneområdestyre har sommeren 2018 gjennomført en undersøkelse blant de som ferdes i verneområdet. Målet med undersøkelsen var å få en bedre oversikt over hvem som bruker området, hvordan det brukes, men ikke minst; hvilke ønsker folk har for f.eks. stimerking, klopping av bløte partier og informasjon. 680  svarte i felt og av disse var det 122 som ble ...

(Publisert:05.07.2018 Sist endret:15.03.2019)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen er nå publisert på nett. Du finner den under planer og publikasjoner

(Publisert:26.10.2017)

Ny infovegg om reindrift

Infoveggen er en del av den faste utstillingen om verneområdene ved forvaltningsknutepunktet i Tydal, 705 Senteret i Ås.Ta gjerne en tur innom for å se hele utstillingen.

(Publisert:24.08.2017)

FJELLFOKUS 11.juni

Fjellfokus3

- Hva smelter fram når evig snø smelter?- Jørgen Rosvold fra NTNU Vitenskapsmuseet presenterer natur- og kulturhistoriske funn som er gjort i snøfonner og isbreer som smelter på 705 Senteret 11 juni kl 18.00. Alle velkommen - salg av kaffe og attåt. Arrangør: Fjelldriv Les mer om seminaret på Fjelldriv.no

(Publisert:09.06.2016)

Velkommen til FJELLFOKUS 31. mai 2016

Vegetasjon og skjøtsel av setervoller står på programmet på det andre møte i seminarserien FJELLFOKUS. Tirsdag 31.mai på 705 Senteret i Tydal. Gjengroing av setervollene våre betyr tap av viktig kulturhistorie og botanisk mangfold. Det er viktig å ta vare på setervollene som elementer i landskapet og som voksested for flere rødliste-arter. Presentasjonene fra møte er lagt ut her  

(Publisert:30.05.2016 Sist endret:09.06.2016)
Vis nyhetsarkiv