Vinter i Skardsfjellet Foto: Marit Østby NilsenSolnedgang i Vigelfjella Foto: Solveig GræsliUtsikt fra Skardsfjella Foto: Marit Østby NilsenFjellrev, vulpes lagopus Foto: Frode AalbuSkardsfjellet Foto: Solveig GræsliSkardørsjøene Foto: Solveig Græsli

Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde

Skardsfjella- Hyllingsdalen landskapsvernområde

Et stort og variert, egenartet og vakkert fjell- og fjellbjørkeskogområde. Norges lengste elv Glomma har sitt utspring her. Den urørte vassdragsnaturen og fjellbjørkeskogen setter et karakteristisk preg på landskapet.

I Skardsfjella og Hyllingsdalen finner du et rikt og variert planteliv, her kan nevnes Svartkurle,reinrose og nattfiol. Området er viktige leveområder for dyre- og fuglearter som blant andre fjellrev, storlom og jaktfalk.

I landskapsområdet finnes et mangfold av kulturminner fra pilegrimer, sørsamisk bruk og setring.


Vil vite mer om turgåerne i Skardsfjella og Hyllingsdalen

Skardsfjella og Hyllingsdalen verneområdestyre vil i sommer gjennomføre en undersøkelse blant de som går tur i verneområdet. Målet med undersøkelsen er å få en bedre oversikt over hvem som bruker området, hvordan det brukes, men ikke minst; hvilke ønsker folk har for f.eks. stimerking, klopping av bløte partier og informasjon. Dette vil gi verneforvaltninga et bedre grunnlag for å tilrettelegge ...

(Publisert:05.07.2018)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen er nå publisert på nett. Du finner den under planer og publikasjoner

(Publisert:26.10.2017)

Ny infovegg om reindrift

Infoveggen er en del av den faste utstillingen om verneområdene ved forvaltningsknutepunktet i Tydal, 705 Senteret i Ås.Ta gjerne en tur innom for å se hele utstillingen.

(Publisert:24.08.2017)

FJELLFOKUS 11.juni

Fjellfokus3

- Hva smelter fram når evig snø smelter?- Jørgen Rosvold fra NTNU Vitenskapsmuseet presenterer natur- og kulturhistoriske funn som er gjort i snøfonner og isbreer som smelter på 705 Senteret 11 juni kl 18.00. Alle velkommen - salg av kaffe og attåt. Arrangør: Fjelldriv Les mer om seminaret på Fjelldriv.no

(Publisert:09.06.2016)

Velkommen til FJELLFOKUS 31. mai 2016

Vegetasjon og skjøtsel av setervoller står på programmet på det andre møte i seminarserien FJELLFOKUS. Tirsdag 31.mai på 705 Senteret i Tydal. Gjengroing av setervollene våre betyr tap av viktig kulturhistorie og botanisk mangfold. Det er viktig å ta vare på setervollene som elementer i landskapet og som voksested for flere rødliste-arter. Presentasjonene fra møte er lagt ut her  

(Publisert:30.05.2016 Sist endret:09.06.2016)

FjellFOKUS

FjellFOKUS fjellreven

I samarbeid med Fjelldriv lanserer nå nasjonalparkforvaltningen seminarserien FjellFOKUS

(Publisert:15.03.2016)
Vis nyhetsarkiv