Vinter i Skardsfjellet Foto: Marit Østby NilsenSolnedgang i Vigelfjella Foto: Solveig GræsliUtsikt fra Skardsfjella Foto: Marit Østby NilsenFjellrev, vulpes lagopus Foto: Frode AalbuSkardsfjellet Foto: Solveig GræsliSkardørsjøene Foto: Solveig Græsli

Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde

Skardsfjella- Hyllingsdalen landskapsvernområde

Et stort og variert, egenartet og vakkert fjell- og fjellbjørkeskogområde. Norges lengste elv Glomma har sitt utspring her. Den urørte vassdragsnaturen og fjellbjørkeskogen setter et karakteristisk preg på landskapet.

I Skardsfjella og Hyllingsdalen finner du et rikt og variert planteliv, her kan nevnes Svartkurle,reinrose og nattfiol. Området er viktige leveområder for dyre- og fuglearter som blant andre fjellrev, storlom og jaktfalk.

I landskapsområdet finnes et mangfold av kulturminner fra pilegrimer, sørsamisk bruk og setring.


Forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen er nå publisert på nett. Du finner den under planer og publikasjoner

(Publisert:26.10.2017)

Ny infovegg om reindrift

Infoveggen er en del av den faste utstillingen om verneområdene ved forvaltningsknutepunktet i Tydal, 705 Senteret i Ås.Ta gjerne en tur innom for å se hele utstillingen.

(Publisert:24.08.2017)

FJELLFOKUS 11.juni

Fjellfokus3

- Hva smelter fram når evig snø smelter?- Jørgen Rosvold fra NTNU Vitenskapsmuseet presenterer natur- og kulturhistoriske funn som er gjort i snøfonner og isbreer som smelter på 705 Senteret 11 juni kl 18.00. Alle velkommen - salg av kaffe og attåt. Arrangør: Fjelldriv Les mer om seminaret på Fjelldriv.no

(Publisert:09.06.2016)

Velkommen til FJELLFOKUS 31. mai 2016

Vegetasjon og skjøtsel av setervoller står på programmet på det andre møte i seminarserien FJELLFOKUS. Tirsdag 31.mai på 705 Senteret i Tydal. Gjengroing av setervollene våre betyr tap av viktig kulturhistorie og botanisk mangfold. Det er viktig å ta vare på setervollene som elementer i landskapet og som voksested for flere rødliste-arter. Presentasjonene fra møte er lagt ut her  

(Publisert:30.05.2016 Sist endret:09.06.2016)

FjellFOKUS

FjellFOKUS fjellreven

I samarbeid med Fjelldriv lanserer nå nasjonalparkforvaltningen seminarserien FjellFOKUS

(Publisert:15.03.2016)

Nytt verneområdestyre 2016 -2020

Logo

Etter kommune- og fylkestingsvalg høsten 2015 ble det valgt nye representanter til verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Sametinget valgte også nye representanter som nå sitter fram til  sametingsvalget i 2017. 10. mars hadde det nyvalgte verneområdestyret konstituerende møte.Børge Hanssen, Tydal kommune, ble ny leder, mens Isak Veierud Busch, Røros ...

(Publisert:15.03.2016)
Vis nyhetsarkiv