Vinter i Skardsfjellet Foto: Marit Østby NilsenSolnedgang i Vigelfjella Foto: Solveig GræsliUtsikt fra Skardsfjella Foto: Marit Østby NilsenFjellrev, vulpes lagopus Foto: Frode AalbuSkardsfjellet Foto: Solveig GræsliSkardørsjøene Foto: Solveig Græsli

Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde

Skardsfjella- Hyllingsdalen landskapsvernområde

Et stort og variert, egenartet og vakkert fjell- og fjellbjørkeskogområde. Norges lengste elv Glomma har sitt utspring her. Den urørte vassdragsnaturen og fjellbjørkeskogen setter et karakteristisk preg på landskapet.

I Skardsfjella og Hyllingsdalen finner du et rikt og variert planteliv, her kan nevnes Svartkurle,reinrose og nattfiol. Området er viktige leveområder for dyre- og fuglearter som blant andre fjellrev, storlom og jaktfalk.

I landskapsområdet finnes et mangfold av kulturminner fra pilegrimer, sørsamisk bruk og setring.


Ny infovegg om reindrift

Infoveggen er en del av den faste utstillingen om verneområdene ved forvaltningsknutepunktet i Tydal, 705 Senteret i Ås.Ta gjerne en tur innom for å se hele utstillingen.

(Publisert:24.08.2017)

FJELLFOKUS 11.juni

Fjellfokus3

- Hva smelter fram når evig snø smelter?- Jørgen Rosvold fra NTNU Vitenskapsmuseet presenterer natur- og kulturhistoriske funn som er gjort i snøfonner og isbreer som smelter på 705 Senteret 11 juni kl 18.00. Alle velkommen - salg av kaffe og attåt. Arrangør: Fjelldriv Les mer om seminaret på Fjelldriv.no

(Publisert:09.06.2016)

Velkommen til FJELLFOKUS 31. mai 2016

Vegetasjon og skjøtsel av setervoller står på programmet på det andre møte i seminarserien FJELLFOKUS. Tirsdag 31.mai på 705 Senteret i Tydal. Gjengroing av setervollene våre betyr tap av viktig kulturhistorie og botanisk mangfold. Det er viktig å ta vare på setervollene som elementer i landskapet og som voksested for flere rødliste-arter. Presentasjonene fra møte er lagt ut her  

(Publisert:30.05.2016 Sist endret:09.06.2016)

FjellFOKUS

FjellFOKUS fjellreven

I samarbeid med Fjelldriv lanserer nå nasjonalparkforvaltningen seminarserien FjellFOKUS

(Publisert:15.03.2016)

Nytt verneområdestyre 2016 -2020

Logo

Etter kommune- og fylkestingsvalg høsten 2015 ble det valgt nye representanter til verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Sametinget valgte også nye representanter som nå sitter fram til  sametingsvalget i 2017. 10. mars hadde det nyvalgte verneområdestyret konstituerende møte.Børge Hanssen, Tydal kommune, ble ny leder, mens Isak Veierud Busch, Røros ...

(Publisert:15.03.2016)

Kulturminner og setertradisjoner

Ved åpningen av utstillingen av verneområdene ved 705 Senteret 4.desember, var det foredrag om setertradisjoner i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, og om kulturminner i Skardsfjella og Hyllingsdalen. Plansjene til foredragene finner du her:  Setertradisjoner i Skarvan og Roltdalen.  Kulturminner i skardsfjella og Hyllingsdalen

(Publisert:08.12.2015)
Vis nyhetsarkiv