Kontakt

Nasjonalparkforvalter Marit Sophie Berger

Kontorsted: 705 Senteret, Kløftvegen1, Ås i Tydal

E-post: fmstmsb@fylkesmannen.no

Mobil: 406 17 001

Kontor (fra 13.04.2015): 73 19 92 20

Sentralbord Fylkesmannen i Sør Trøndelag: 73 19 90 00

Fakturaadresse: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fakturamottak DFØ - ref 2130 mlo, Postboks 4104, 2307 Hamar.

Elektronisk fakturaadresse: 974 764 350

Nasjonalparkforvalter Marit Sophie Berger

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:20.01.2016)