Verneområdestyre

Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen forvalter følgende naturvernområder:

Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde

Djuptjønna naturreservat

Finnfloen naturreservat

Tjerråøian naturreservat

Viglåa naturreservat

Verneområdestyre for Skardsfjella og Hyllingsdalen

 

Rolle

Medlem

Varamedlem

Representerer

leder

Børge Hanssen

Ingrid J. Haarstad

Tydal kommune

nestleder

Isak Veierud Busch

Mona Wahldahl Slettum

Røros kommune

styremedlem

Liv Hanne Tønset

Trygve Gjermstad

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

styremedlem

Nils Tonny Bransfjell

Arnfinn Nordfjell

Sametinget

styremedlem

Ellen Bull Jonassen

Mona Fjellheim

Sametinget

I vedtektene for verneområdestyret finner du mer om styrets sammensetning, formål og myndighet.

 

Skardørsjøene