Velkommen til FJELLFOKUS 31. mai 2016

Vegetasjon og skjøtsel av setervoller står på programmet på det andre møte i seminarserien FJELLFOKUS. Tirsdag 31.mai på 705 Senteret i Tydal.

Gjengroing av setervollene våre betyr tap av viktig kulturhistorie og botanisk mangfold. Det er viktig å ta vare på setervollene som elementer i landskapet og som voksested for flere rødliste-arter.

Presentasjonene fra møte er lagt ut her

 

Tydal 31.mai: NTNU Vitenskapsmuseet v/Anders Lyngstad  Tydal 31.mai

                      Landbrukskontoret Tydal kommune: Støtteordninger til skjøtsel av setervoller

 Ny kartlegging

Botaniker Anders Lyngstad fra NTNU Vitenskapsmuseet er godt kjent med våre fjellområder og har nylig kartlagt tilstanden på setervollene i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.  Har vil  også snakke om langtidsstudiene av vegetasjon  i Sylan helt tilbake til 1916 før Sylanområdet fikk sitt første vernevedtak.

 Tiltak mot gjengroing

Praktiske skjøtselstiltak på setervoller uten aktiv drift og langt fra veg er en utfordring. Tom Johansen fra SNO har lang erfaring med skjøtsel i verneområder og vil dele sine erfaringer med oss, samt at det blir mulighet for erfaringsutveksling.

 Støtteordninger til skjøtsel

Innenfor landbrukets miljøsatsing finnes det støtteordninger til skjøtsel som kan være aktuelle for setervollene våre. Landbruksforvaltningen i kommunen er med og orienterer om dette. Innenfor verneområdene finnes det også midler som skal brukes til skjøtselstiltak.

 Møte starter kl 19.00. Enkel servering og gratis inngang.

 Arrangør er Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan

Aktuelle publikasjoner finner du her

(Publisert:30.05.2016 Sist endret:09.06.2016)