Sårbar natur og ferdsel i Skardsfjella og Hyllingsdalen

Turstier ved Vektarhaugan, Møsjødalen og strekningen Torsvollen - Hyddkroken - Vauldalen er vurdert med hensyn til ferdsel og sårbarhet på vegetasjon og dyreliv. NINA har utført sårbarhetsvurderingene på oppdrag for Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Resultatene skal brukes til arbeidet med å lage en besøkstrategi for verneområdet.

Resultatene er presentert i NINA Rapport 1601.  Rapporten inneholder blant annet konkrete råd for forvaltning av området. Last ned rapporten her.

(Publisert:15.03.2019)