Vil vite mer om turgåerne i Skardsfjella og Hyllingsdalen

Skardsfjella og Hyllingsdalen verneområdestyre vil i sommer gjennomføre en undersøkelse blant de som går tur i verneområdet. Målet med undersøkelsen er å få en bedre oversikt over hvem som bruker området, hvordan det brukes, men ikke minst; hvilke ønsker folk har for f.eks. stimerking, klopping av bløte partier og informasjon. Dette vil gi verneforvaltninga et bedre grunnlag for å tilrettelegge for de som går i området.

Registreringskasser 

Ved 8 stier inn i områdene blir det utplassert såkalte selvregistreringskasser. Utenpå disse kassene er det en plakat med oppfordring om å fylle ut et kort inne i kassa.
På Rørossida er det plassert ut kasser på stiene ved Gruvsjøhøgda, Jervbekkhåmmåren, på Hyllingdalsvegen og ved P-plassen nord for Storelvavollen. På Tydalsida står kassene i enden på vegen inn mot Håvollen, øst for brua over Møåa, og på pilegrimsstien både ved Væktarhaugan og ved Sylsjøen.

Kassene blir satt ut i første halvdel av juni og blir stående til etter høstferien (15.oktober).

Vil ha svar fra alle brukere

Vi er interessert i svar fra alle som bruker områdene til friluftsliv eller andre gjøremål. Er du på fottur, sykkeltur, bærtur, topptur, ser etter beitedyra eller går «Norge på langs» ønsker vi at du stopper opp ved registreringskassa og fyller ut et kort.  Undersøkelsen vil bli fulgt opp med en grundigere undersøkelse på e-post senere, så sett gjerne på e-postadressa di på svarkortet. GOD TUR

(Publisert:05.07.2018)