680 turgåere svarte på besøksundersøkelsen i 2018

Skardsfjella og Hyllingsdalen verneområdestyre har sommeren 2018 gjennomført en undersøkelse blant de som ferdes i verneområdet. Målet med undersøkelsen var å få en bedre oversikt over hvem som bruker området, hvordan det brukes, men ikke minst; hvilke ønsker folk har for f.eks. stimerking, klopping av bløte partier og informasjon. 680  svarte i felt og av disse var det 122 som ble med på en grundigere undersøelse pr e-post.

Undersøkelsen i felt 

Ved 8 stier inn i områdene ble det utplassert såkalte selvregistreringskasser. På Rørossida var det kasser på stiene ved Gruvsjøhøgda, Jervbekkhåmmåren, på Hyllingdalsvegen og ved P-plassen nord for Storelvavollen. På Tydalsida stod kassene i enden på vegen inn mot Håvollen, øst for brua over Møåa, og på pilegrimsstien både ved Væktarhaugan og ved Sylsjøen.

Kassene ble satt ut i første halvdel av juni og ble stående til etter høstferien (15.oktober).

Undersøkelsen ble fulgt opp med en grundigere undersøkelse på e-post sendt til de som oppga e-postadresse ved kasseundersøkelsen.

Rapport

Resultatene er presentert i en rapport utarbeidet av Oslo Economics og Ole Jacob Sørensen ved Nord Universitet på oppdrag for Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen.

Rapporten kan du laste ned her.

(Publisert:05.07.2018 Sist endret:15.03.2019)