Planer og publikasjoner


 

Under følger et lite utvalg av publikasjoner som er relevante for verneområdet.


Kongelig resolusjon

Solnedgang i Skardsfjella og Hyllingsdalen.

Etter norsk statsskikk skal mange av de viktigste avgjørelsene formelt gjøres av «Kongen i statsråd».

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:12.03.2015)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal utdype og presisere de enkelte verneforskriftene. Verneområdestyret er ansvarlig for utarbeidelse av forvaltningsplanen.

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:20.11.2017)

Rapporter

Under følger et utvalg av rapporter som er relevante for verneområdet.

(Publisert:19.02.2015 Sist endret:15.03.2019)