Kontakt

I Skjærgårdens hus på Skjærhalden, Hvaler har Ytre Hvaler nasjonalparkstyre sine kontorer.
I Skjærgårdens hus på Skjærhalden, Hvaler har Ytre Hvaler nasjonalparkstyre sine kontorer., Foto: Vibeke Weibell Eliassen

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre
Postboks 325
1502 Moss
epost: fmospostmottak@fylkesmannen.no

Sentralbord: +47 69 24 70 00

Nasjonalparkforvalter Monika Olsen
Telefon: +47 69 37 88 87
Mobil: +47 907 12 929
E-post: fmosmoo@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Skjærgårdens Hus
Vadbenken 8
1680 Skjærhalden