Planer og publikasjoner

Søsterøyene i Ytre Hvaler nasjonalpark.
Søsterøyene i Ytre Hvaler nasjonalpark., Foto: Monika Olsen


Kongelig resolusjon

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:29.06.2012)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen til Ytre Hvaler nasjonalpark er under utarbeidelse. Den er en viktig del av forvaltningsarbeidet for Ytre Hvaler nasjonalpark, og skal gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging innenfor rammen av verneforskriften.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:27.08.2012)

Årsmelding

Årsmelding kommer i  2013.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:08.08.2012)