Arbeidsutvalg

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre har opprettet et arbeidsutvalg som består av følgende medlemmer i styret:

  • Eivind Normann Borge, leder
  • Kari Agerup, nestleder
  • Gunnel Edfeldt

Styret delegerer enkelte saker som arbeidsutvalget tar stilling til.