Styredokumenter

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:29.06.2012)

Protokoll styremøter

Sjøbuer på Tisler i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Ytre Hvaler nasjonalparkstyre. Sekretariatet forbereder saker med framlegg til vedtak, og styret er vedtaksmyndighet.   

Protokoll arbeidsutvalget

Sommer i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for arbeidsutvalget til Ytre Hvaler nasjonalparkstyre. Arbeidsutvalget tar stilling til saker som nasjonalparkstyret har delegert til dem.

Saksdokumenter

Vi jobber med å oppdatere disse sidene. Mer informasjon kommer.