Protokoll arbeidsutvalget

Sommer i Ytre Hvaler nasjonalpark.
Sommer i Ytre Hvaler nasjonalpark., Foto: Monika Olsen

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for arbeidsutvalget til Ytre Hvaler nasjonalparkstyre. Arbeidsutvalget tar stilling til saker som nasjonalparkstyret har delegert til dem.


2012

Arbeidsutvalgsprotokoller for 2012

2011

Protokoller for arbeidsutvalger i 2011

(Publisert:29.06.2012)