Styremedlemmer

I Skjærgårdens hus på Skjærhalden, Hvaler har Ytre Hvaler nasjonalparkstyre sine kontorer.
I Skjærgårdens hus på Skjærhalden, Hvaler har Ytre Hvaler nasjonalparkstyre sine kontorer., Foto: Vibeke Weibell Eliassen

I Ytre Hvaler nasjonalparkstyre er det representanter fra nasjonalparkkommunene Hvaler og Fredrikstad og Østfold fylkeskommune. Alle styremedlemmene har politiske verv i fylkeskommunen eller kommunen sin. Alle medlemmene har også sin personlig vara.Dette er medlemmene i Ytre Hvaler nasjonalparkstyre:

Medlem

Personlig vara

Fredrikstad kommune:  
Bjørnar Laabak Signe Victoria Gjelsdal

Kari Agerup (nestleder)

Atle Ottesen
Hvaler kommune:  
Eivind Normann Borge (leder)

Rolf Strand

Lene Strøm

Anne May Sandvik Olsen

 Østfold fylkeskommune:

 

 Gunnel Edfeldt

 Olav Moe 

Styrets arbeidsutvalg

Styret har opprettet et arbeidsutvalg som består av følgende medlemmer i styret:

  • Eivind Normann Borge, leder
  • Kari Agerup, nestleder
  • Gunnel Edfeldt

Styret delegerer enkelte saker som arbeidsutvalget tar stilling til.

Neste styremøte er torsdag 13. september. 

Ønsker du kontakt med styret? Nasjonalparkforvalter Monika Olsen er styrets kontaktperson:

Telefon: + 47 69 37 88 87
E-post: postmottak@fmos.no