Tiltak og prosjekter

Lyngbrenning på Asmaløy, Ytre Hvaler nasjonalpark
Lyngbrenning på Asmaløy, Ytre Hvaler nasjonalpark, Foto: Haakon Haaverstad SNO Hvaler

Hvert år gjennomfører vi flere tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilretteleggning. Nasjonalparkststyret søker midler fra nasjonale myndigheter til å gjennomføre viktige prosjekter og tiltak. Gjennomføringen er det oftest Statens naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten som står for. Også lokale organisasjoner og grunneiere er sentrale i dette arbeidet.

Denne siden er under utarbeidelse. Her vil du etterhvert finne mer informasjon om ulike tiltak og prosjekt. 


(Publisert:28.11.2011 Sist endret:27.08.2012)