Om nasjonalparken

Skjellholmen mot Akerøya
Skjellholmen mot Akerøya, Foto: Fylkesmannen i Østfold

Her finner du korte fakta om Ytre Hvaler nasjonalpark. Nederst på siden kan du også laste ned vernekart og verneforskrift.


Fakta:

Ytre Hvaler nasjonalpark ligger i Hvaler og Fredrikstad kommuner
Areal: 354 kvm2 hvorav 14 kvm2 er landareal
Største dyp: Mer enn 470m
Største høyde: Ca 64m
Rødlistearter (truede arter):
131 hvorav 48 sommerfugler, 32 planter, 11 biller
Korallrevet på Tisler:
Over 1200m langt, 200m bredt, verdens største, hittl kjente innenskjærs kaldtvannskorallrev
Tilgrensende verneområder:
Kosterhavets nationalpark, Sverige
Prestegårdskogen naturreservat
Arekilen naturreservat
Stensdalen naturreservat
Ilemyr naturreservat
Lerdalen naturreservat

Les mer på www.ytrehvaler.no