Styret

Molteblomar ved Blåvatn
Molteblomar ved Blåvatn, Foto: Magnhild Berge

Folgefonna nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndigheit for:

 

Dokument som vert sendt inn til eller ut frå nasjonalparkstyret vert arkivert hjå Fylkesmannen i Hordaland. Difor er postadressa til nasjonalparkstyret den same som til Fylkesmannen i Hordaland. Dette kvalitetssikrar arkivfunksjonen og gjer alle offentlege dokument knytt til nasjonalparkstyret tilgjengelege gjennom Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Under er ein link til dokument som er knytt til Folgefonna nasjonalparkstyre siste månaden på OEP. Klikk på "endre søkekriterie" for å utvide eller innskrenke søket i tid, og velg Fylkesmannen i Hordaland som verksemd.