Forollhogna-konferansen 2019

Heggsetvollan, Holtålen. Foto. A. Haug
Heggsetvollan, Holtålen. Foto. A. Haug

Forollhogna-konferansen 2019 arrangeres mandag 28.januar. Denne gangen er det Holtålen kommune som er vertskap og teknisk arrangør for konferansen som gjennomføres på dagtid (kl. 10 - 16) i Hovet, Ålen. 

Merk datoen allerede nå! Detaljert program blir lagt ut med det første. Programmet spenner fra ulike tema knyttet til natur, kulturarv og næring i Forollhogna-området. Her blir det innlegg om samiske kulturminner i Forollhogna, bygninger og byggeskikk i seterområdene, villreinforvaltning i et langsiktig perspektiv mv.

Linda Erlien Borren kommer og forteller om boka si "Veien hjem".

Konferansen er åpen for alle interesserte, og er en viktig møteplass for aktørene rundt Forollhogna-området.

Arrangør: Nasjonalparkstyret for Forollhogna i samarbeid med Hedmark fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune og Holtålen kommune.

Tid og sted for konferansen:
Mandag 28.januar 2019, Hovet i Ålen (Holtålen kommune)

Foreløpig program
Kaffe og "mingling" fra kl. 9, formell start på dagen kl. 10. Møteramme 10 - 16.

Foreløpig har vi klarert følgende innlegg: 

 • Bygninger og byggeskikk i Forollhogna-området, likheter og ulikheter
  v/Birgit Wikan Berg, arkitekt hos Norconsult
 • Samiske spor i Forollhogna v/Mattis Danielsen, feltarkeolog
 • Villrein og villreinforvaltning i Forollhogna - et langsiktig perspektiv
  v/Per Jordhøy 
 • Forollhogna - det hele fjellet; samspill mellom natur, kulturarv og næring 
  v/Ragnhild Aashaug (nasjonalparkstyret)
 • Gammel ferdselsveg fra Nåvdalen til Soknedal 
  v/Vegard Hyttebakk
 • Innlegg/utdrag fra boka "Veien hjem" v/Linda Erlien Borren


Påmelding til:
Holtålen kommune v/servicetorget pr. telefon eller e-post. Oppgi navn, telefonnummer, e-post, hvem man er (på vegne av organsisasjon el seg selv), eventuelle matallergier.

(Publisert:12.12.2018 Sist endret:02.12.2020)