Nyvalgt leder, nestleder og arbeidsutvalg

Sivert Moen ved Sivertstuu på Storbekkøya museumsseter i Budalen
Sivert Moen ved Sivertstuu på Storbekkøya museumsseter i Budalen, Foto: Astrid Alice Haug

Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal kommune, ble onsdag 4.mars enstemmig valgt til ny leder for Nasjonalparkstyret for Forollhogna, for perioden 2020 - 2023. Med seg i arbeidsutvalget får han nyvalgt nestleder Runa Finborud, ordfører i Os kommune, og Tone Hagen, varaordfører i Tynset kommune. Alle tre var også medlemmer i nasjonalparkstyret i forrige periode. Vi ønsker hele styret og spesielt disse tre - lykke til med nye og spennende arbeidsoppgaver i Forollhogna!

Møte i nasjonalparkstyret 4.mars 2020
Nasjonalparkstyret for Forollhogna for perioden 2020 - 2023 hadde sitt første møte onsdag 4.mars i Trondheim, med blant annet konstituering av nytt styre. 

Sak 3/2020 Konstituering av nytt styre
Stein Tronsmoen, politisk representant i styret for Innlandet fylkeskommune, fremmet forslag om Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal som styreleder og Runa Finborud, ordfører i Os kommune som nestleder. Leder og nestleder inngår i arbeidsutvalget (AU). Styret vedtok at arbeidsutvalget skal bestå av 3 representanter for neste periode. Tronsmoen foreslo Tone Hagen, varaordfører i Tynset som den tredje representanten til arbeidsutvalget. Hele styret ga sin tilslutning til forslaget. 

(Publisert:06.03.2020 Sist endret:02.12.2020)