Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Møteinnkalling, sakspapir og protokoll frå AU-møte 14.02.2020

Villreinbukk

AU i verneområdestyret i SVR hadde skypemøte 14.02.2020   Møteinnkalling, sakspapir og protokoll  finn du i lenkene under

(Publisert:11.02.2020 Sist endret:21.02.2020)

Oppmodning om å syne særlege omsyn til villrein ved ferdsel i fjellet

. Oppmoding om å syne særlege omsyn til villrein ved ferdsel i fjellet Vinteren i år er særleg krevjande for villreinen. Regn med påfølgjande frost har ført til at store beitområde i høgheia har isa ned. Villreinen trekk då gjerne ut mot lågareliggjande område for å finne beite. Vi oppmodar om å syne særleg varsemd om du ferdast i heia anten på ski eller med snøscooter. Ser du villrein på ...

(Publisert:28.01.2020)

Verdiskapingsprosjektet held fram

9. januar gjekk turen til Knaben leirskule i Kvinesdal for villreinundervisning med elevar frå Sola skule. Tuva Flor Lien frå Norsk villreinsenter sør hadde regien på opplegget. Først ei økt innomhus med grunnleggjande innføring i villreinens biologi og levesett. Etterpå var det øvingar og leik utomhus for å demonstrere utfordringar villreinen står overfor. Økta vart sjølvsagt avslutta med ...

(Publisert:10.01.2020)

Møteinnkalling og protokoll AU møte 10.01.2000

Reinrose

Under kjem lenke til innkalling, sakspapier og protokoll frå AU møte 10. januar 2020

(Publisert:09.01.2020 Sist endret:14.01.2020)

Mange ville høyre om dei første villreinjegerane

I november heldt arkeologen Sveinung Bang-Anderssen eit føredrag i Suldal kulturhus på Sand. Temaet "Dei første villreinjegerane i fjella i Sørvest Noreg" fenge tydlegvis suldølenfor over 110 personar møtte fram. I føredraget kom Bang-Andersen inn på jakt og fangst i både steinalder og jernalder.   Arrangementet var eit samarbeid mellom Suldal sogelag og verneområdestyret for SVR sitt ...

(Publisert:12.12.2019)
Vis nyhetsarkiv