Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Åsdølar på reinsjakt

Artikkel i Åsdølen oktober 2019   Åsdølar på reinsjakt Fram til slutten av 90-talet var villreinjakta ei viktig hending for mange Åsdølar. Dei seinare åra har det vore lite dyr under jakta i vår del av heia, og villreinjakta er i dag berre eit fjernt minne for dei fleste. Til dyra kjem att lyt vi søke dei opp. Første helga i september reiste sju unge åsdølar på opplæringsjakt til Statskog ...

(Publisert:11.10.2019)

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 04.10.2019

Møteinnkalling og protokoll frå AU møtet 04.10.2019 finn du i lenka under

(Publisert:08.10.2019)

Møteinnkalling og protokoll for styremøte 18.09.2019

Villreinbukk

Under finn du lenke til møteinnkalling, sakspapir og protokoll for styremøtet i Suldal 18. september

(Publisert:12.09.2019 Sist endret:19.09.2019)

Møteinnkalling og protokoll for AU møte 16.08.2019

Møteinnkalling med sakspapir og protokoll frå telefonmøtet i AU 16.08.2019 kan du lese i lekene under

(Publisert:19.08.2019)

Ope møte om villrein og sau i Setesdal Vesthei

Verdiskapingsprosjetet til verneområdestyret for SVR inviterar til ope møte om villrein og sau. Møtet er ope for alle og blir på Kvæven kapell søndag 1. september kl 13.00 Du finn meir informasjon om arrangementet på plakaten i lenka under.

(Publisert:13.08.2019)

Naturlostur til fjellgarden Pytten

Deltakere på naturlosturen til Pytten

Naturlostur til fjellgarden Pytten I regi av verdiskapingsprosjektet i SVR vart det i 23. juni arrangert Naturlostur til fjellgarden Pytten i Bygland kommune. 25 personar var med på turen som starta med båtskyss på Langevatn på Ljosland og gjekk vidare på sti inn til Skothomen og Pytten. Naturlos var grunneigar Jan Ove Pytten Flodquist og verneområdeforvaltar Jørn Haug . Undervegs fortalte ...

(Publisert:09.08.2019)
Vis nyhetsarkiv