Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Verdiskapingsprosjektet held fram

9. januar gjekk turen til Knaben leirskule i Kvinesdal for villreinundervisning med elevar frå Sola skule. Tuva Flor Lien frå Norsk villreinsenter sør hadde regien på opplegget. Først ei økt innomhus med grunnleggjande innføring i villreinens biologi og levesett. Etterpå var det øvingar og leik utomhus for å demonstrere utfordringar villreinen står overfor. Økta vart sjølvsagt avslutta med ...

(Publisert:10.01.2020)

Møteinnkalling og protokoll AU møte 10.01.2000

Reinrose

Under kjem lenke til innkalling, sakspapier og protokoll frå AU møte 10. januar 2020

(Publisert:09.01.2020 Sist endret:14.01.2020)

Mange ville høyre om dei første villreinjegerane

I november heldt arkeologen Sveinung Bang-Anderssen eit føredrag i Suldal kulturhus på Sand. Temaet "Dei første villreinjegerane i fjella i Sørvest Noreg" fenge tydlegvis suldølenfor over 110 personar møtte fram. I føredraget kom Bang-Andersen inn på jakt og fangst i både steinalder og jernalder.   Arrangementet var eit samarbeid mellom Suldal sogelag og verneområdestyret for SVR sitt ...

(Publisert:12.12.2019)

Godt oppmøte på villreinkveld i Hjelmeland

Det var stort oppmøte og god stemning på Spinneriet da Arne Kleppa presenterte heftet Villreinjakta i Hjelmeland. Dei til saman 85 frammøtte fekk både høyre historier og sjå bilete frå den gamle villreinjakta i Hjelmeland. Du kan få kjøpt dette heftet ved å kontakte Hjelmeland kommune eller SVR.   Arrangementet på Spinneriet var eit samarbeid mellom Hjelmeland turlag, Hjelmeland kommine ...

(Publisert:12.12.2019)

Møteinnkalling og protokoll for møte i verneområdestyret 13. desember

- - Verneområdestyret skal ha møte i Kvinesdal 13. desember 2019 Under finn du lenke til møteinnkalling og sakspapir Protokollen frå måtet finn du og lenke til under

(Publisert:04.12.2019 Sist endret:18.12.2019)

Seminarrapporten er klar

Rapporten frå den regionale samlinga på Haukeliseter 5. – 6. mars 2019 er nå ferdig. Sjå lenke til følgjebrev og rapport lenger ned på sida. Rapporten finn du også på lenka nedanfor: https://static1.squarespace.com/static/5304703fe4b00af3619f876d/t/5dc164228c997904d95118c3/1572955172170/NVSRapport+_2019_Seminar+sti+og+l%C3%B8ypeplanlegging_endeleg.pdf  Send gjerne vidare til andre som kan ...

(Publisert:26.11.2019)
Vis nyhetsarkiv