Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane. Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Med kikkert mot Svartepoddtjørni, Svartepoddvatnet, Storheddervatnet og Langvatn (lengst bak). Setesdal Vesthei.
Protokoll frå møte i verneområdestyret 16.09.2020
(Publisert:22.09.2020 Sist endret:29.09.2020)
Les mer»
Utsyn mot Blåsjø
Møteinnkalling og protokoll AU-møte 03.07.2020
(Publisert:01.07.2020 Sist endret:06.07.2020)
Les mer»
Villreinbukk
Møteinnkalling, sakspapir og protokoll frå AU-møte 14.02.2020
(Publisert:11.02.2020 Sist endret:21.02.2020)
Les mer»
Reinrose
Møteinnkalling og protokoll AU møte 10.01.2000
(Publisert:09.01.2020 Sist endret:14.01.2020)
Les mer»
Seminarrapporten er klar
(Publisert:26.11.2019)
Les mer»
264 artiklar totalt. Viser treff 1 - 20
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. >
 16. »
Søk i artiklar