Til startsiden

GPS-prosjektetI løpet av vinter og vår 2013 har eit nytt stort villreinprosjekt sett dagens lys i Setesdal Ryfylke. Prosjektat skal avsluttes innan utgangen av 2017. Målet er at villreinen skal ta i bruk større delar av Norge sitt nest største villreinområde, eit område som famnar 13 kommunar i 5 fylke. Deltakarane i prosjektet er dei fleste aktørane som bruker dette fjellområdet.

På denne nettsida vil du finne dokument og rapportar knytt til prosjektet. Bakgrunn, problemstilling og målsetting er omtalt i denne artikkelen frå tidsskriftet VILLREINEN (2013).

Korleis følgje dei merka dyra på nettet?

Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har det faglege ansvaret for prosjektet. På deira nettsider kan du søke ulike radiomerka artar og områder på dyreposisjoner.no. Dersom du registrer deg som brukar får du generert eit passord som gjer at du kan begynne å følgje dyra på skjermen.

(Publisert:07.03.2014)