Til startsiden

Kart


Temakart

  I samband med ulike prosjekt vert det ofte utarbeida temavise kart for verneområda. Det vil bl a bli laga fleire nye kart i samband med ny forvaltningsplan. Me legg dei ut her etterkvart som dei kjem til.

Kartbasar

Det er utarbeida ei rekkje kartbasar som er relevante for området. Kartklientane overlappar dels kvarandre, men har ulike tekniske løysingar. Nettsida Miljøstatus er ein av dei mest innhaldsrike i val av karttema. 

Vernekart

(Publisert:10.02.2020)