Til startsiden

SNO lokalt

Montering av nye infotavler ved Håhellar.
Montering av nye infotavler ved Håhellar., Foto: J.Thommassen/J.E.Skåtan

 

SNO er tilsynsmyndigheit og skal blant anna følgje med på at brukarar av verneområda overheld forskrift og forvaltningsvedtak. Blant anna er det vanleg å sette vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta.

Guro Sødergren (Publisert:21.12.2011 Sist endret:03.10.2018)