Nytt
Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

Innkalling til styremøte 22.08.2018

Utsikt mot Svartepoddtjørni, Svartepoddvatnet, Storheddervatnet og Langvatn (lengst bak). Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde.

Innkalling og sakspapir til styremøtet 22.08.2018 finn du i lenka under

(Publisert:14.08.2018)

Møteinnkalling og sakspapir til AU-møte 28.06.2018

Møteinnkalling og sakspapir til siste AU møtet før ferien finn du på lenka under

(Publisert:25.06.2018)

Møteplass villreinfjellet - vel gjennomført arrangement i Bykle

Måndag 18. juni arrangerte Setesdal Ryfylke villreinlag informasjonsmøte om CWD på Bykle hotell. Foredragshaldarar frå NINA og Mattilsynet informerte om sjukdommen med vekt på prøvetaking under jakta. Del to av møtet var i regi av verdiskapingsprosjektet og delprosjekt 3 Møteplass villreinfjellet. Her fortalte Øystein Kristensen frå Aust-Agder fylkeskommune om villreinens områdebruk basert på ...

(Publisert:22.06.2018)

Protokoll,møteinnkalling og sakspapir til styremøte 18.06.201

Da er protokollen godkjent og du fin den i lenka under. Møteinnkalling og sakspapir til styremøtet 18.06.2018 finn dykk i lenka under. NB! Framlegget til høringsdokument til Besøksstrategi for SVR finn du i ei egen lenke

(Publisert:08.06.2018 Sist endret:20.06.2018)

Protokoll, møteinnkalling og sakspapir til AU møte 2. mai 2018

Protokoll, møteinnkalling og sakspapir til AU møtet 2. mai 2018 er nå lagt ut

(Publisert:09.05.2018)

Protokoll, møteinnkalling og sakspapirer til møte i verneområdestyret 5. mars 2018

Verneområdestyret har møte på Hovden 5. mars 2018. Protokoll, møteinnkalling og sakspapirer til møtet finn du i lenka under.

(Publisert:28.02.2018 Sist endret:13.03.2018)

Møteinnkalling og sakspapirer til møte i Verneområdestyret for SVR 15. november 2017

Hytte ved Prostøl (Proststølen) i Kjetilstaddalen, Dyraheio.

Møteinnkalling og sakspapirer for møtet i verneområdestyret for SVR er nå lagt ut. Møtet blir kl 11.00 15. november 2017 i kommunestyresalen på rådhuset i Hægebostad. Under finn du lenker til møteinnkallinga og søknadane som skal handsamast.

(Publisert:08.11.2017)

Besøksstrategi for SVR - Innbyding til regionale møte

For å få eit godt kunnskapsgrunnlag og sikre ei god forankring legg verneområdestyret vekt på goddialog med ulike interesser og brukargrupper. Det vert med dette beden inn til tre regionale møte.Føremålet med desse er å få konkrete innspel på informasjons- og tilrettelegggingstiltak. I tillegg fåeit oversyn over planlagde tiltak i regi av ulike aktørar med sikte på ei god samordning.Datoane før ...

(Publisert:08.11.2017)

Prosjektplan - Besøksstrategi for SVR

Prosjektplanen for Besøksstrategi for SVR vart vedtatt av verneområdestyret i styresak 22/17 på styremøtet 16. juni 2017. Arbeidet med besøksstrategien er nå godt i gang med synfaringer og møter med kommunar aktuelle samarbeidspartanarer. Regionale møter med reiselivsaktørar er under planlegging. Lenke til prosjektplanen finn du under.

(Publisert:10.10.2017)