Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

Ny rapport om fragmentering av villreinområder

NINA har akkurat publisert ein rapporten Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmenteing av villreinfjellet. I rapporten blukes mellom anna Setesdal-Ryfylke som eit døme på eit villreinområde kor ein i praksis har fått to meir eller mindre uavhengige delbestander. Lenke til rapporten finn du her: https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/58d24b2aa5790a8c5c0709 ...

(Publisert:06.04.2017)

Ny rapport om CWD på villrein

Vitenskapskomiten for mattrygghet har akkurat lagt fram sine tilrådinger til tiltak mot CWD. Dette omtalast som ei potensiel katastrofe kor det gjeld å handle raskt om ein skal ha håp om å bli kvitt smitta Dei foreslår mellom anna å skyte ut heile den nordligste av villreinstammane i Nordfjella. Lenke til vitenskapskomiten omtale finn du her: http://vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Con ...

(Publisert:06.04.2017)

Styreleiar Bjørn Laugaland om nasjonalpark

Styreleiar Bjørn Laugaland kommenterar i ein artikkel på nrk.no/rogaland spørsmålet om ei mogleg nasjonalpark i SVR lenke til artikkelen finn du her:  https://www.nrk.no/rogaland/rogaland-kan-fa-sin-forste-nasjonalpark-1.13458269

(Publisert:06.04.2017)

Villreinsimle tatt av jerv nord for Borteli

Ei villreinsimle vart drepen av jerv tidlegare denne veka om lag ei mil nord for Borteli. Peter Hermansen sier i artikkelen i Stavanger Aftenblad at det både er ein sensasjon at ein finn ein forstingsflokk og ein jerv så langt sør. Lenke til artikkelen finn du under: http://www.aftenbladet.no/innenriks/-Det-ma-ha-vart-skikkelig-kamp-541052b.html 

(Publisert:25.03.2017)

Protokoll frå styremøtet 15. mars

Utsyn mot Blåsjø

Protokollen frå møtet i verneområdestyret på Hjelmeland 15. mars er nå lagt ut. Lenke til protokollen finn du nederst på sida

(Publisert:25.03.2017)

Møteinnkalling til styremøte 15. mars 2017

Hytte ved Prostøl (Proststølen) i Kjetilstaddalen, Dyraheio.

Møteinnkalling og sakspapirer til møtet i verneområdestyret 15.03.2017 er nå langt ut og kan lastast ned frå lenka under   Møtet er i kommunestyresalen på Hjelmeland kl 11.00-14.30

(Publisert:14.03.2017)

Protokoll og møteinnkalling frå AU møte 8. februar 2017

Møteprotokoll og møteinnkalling finn du i lenka under

(Publisert:10.02.2017)

SNO Årsrapport 2016

Statens naturoppsyn sin årsrapport for verksemda i Verneområdestyret for SVR sitt ansvarsområde er nå klar.   Du finn lenka til rapporten under.

(Publisert:20.01.2017)

Ny forvaltningsplan for Hisdal naturreservat

Forvaltningsplanen for Hisdal naturreservat er nå godkjent og klar for publisering

(Publisert:06.01.2017)

Nye styredokument er lagt ut på nettsida

Vinterfjell. Kringlenuten og Snønuten i Dyraheio.

Møteinnkallingar og møteprotokollar til møter i Verneområdestyret og AU hausten 2016 er nå lagt ut nettsida   Du finn dokumenta under fana Styredokument 

(Publisert:06.01.2017)