Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

Fullt hus på villreinmøte på Hjelmeland 15.november

Villreinbukk

Mens me ventar på dyra Om lag 75 personar tok turen til Spa Hotell Velvære på Hjelmeland for å delta på villreinmøtet i regi av SVR sitt verdiskapingsprosjekt, Hjelmeland kommune og Hjelmeland turlag. På møte fortalte Arne Kleppa om villreinjakt i Hjelmelandsheia, Lena Romtveit fortalte om villreinstamma i Setesdal-Ryfylke villreinområde og Preben Falck orienterte om STF sine hytteplanar ...

(Publisert:03.12.2018)

Godt oppmøte på villreinmøte i Bykle 30. oktober

Godt oppmøte på villreinmøte i Bykle 30. oktober Om lag 70 personar hadde tatt turen til Bykle hotell denne kvelden i oktober. Olav Strand i frå NINA var beden inn og der tema var   villrein og ferdsel, samt bestandsteljing og overvaking. Arrangør var verdiskapingsprosjektet i samarbeid med villreinnemnda og villreinlaga. Grunneigarsida var godt representert i møtet, her var også ...

(Publisert:03.12.2018)

Mens vi venter på dyra - villreinmøte i Kvinesdal 8. november

Føredragshaldarane Kristian Eiken Olsen og Lena Romtveit

Mens vi ventar på dyra – villreinmøte i Kvinesdal 8. november 8. november var det skipa til villreinmøte på Utsikten hotell i Kvinesdal. Kristian Eiken Olsen i frå Statskog hadde eit inspirerande foredrag om praktisk villreinjakt. Her var det mange gode tips å ta med seg både for den røynde jeger og nybyrjarar. I del to denne kvelden fekk forsamlinga høyre Lena Romtveit i frå Norsk ...

(Publisert:03.12.2018)

Protokoll frå møte i verneområdestyret 5. november 2018

Protokollen frå måtet i verneområdestyret 05.11.2018 er nå klar. Lenke til dokumentet finn du nederst på sida.

(Publisert:07.11.2018)

Villreinmøte i Hjelmeland 15. november

Ope møte om villrein – for alle med interesse forvillrein, villreinjakt og villreinfjell Torsdag 15. november – kl. 19.00- Spa Hotell Velvære, Hjelmeland Arne Kleppa er ein god historieforteljar med lang erfaringsom villreinjeger. Han vil fortelja historia om reinsdyrjakta i Hjelmelandsheia. Lena Romtveit kjem frå Norsk Villreinsenter sør på Skinnarbu. Ho vil fortelje om korleis villreinen ...

(Publisert:02.11.2018)

Møte i verneområdestyret 5. november i Gjesdal

Verneområdestyret har møte i kommunehuset på Ålgård i Gjesdal kommune måndag 5. november. Under finn du lenke til møteinnkalling og sakspapir. Du finn og lenke til framlegget til Besøksstrategi for SVR som skal handsamast i møte. Det er og ei lenke til eit samandrag av høyringsuttalene som er komne inn.

(Publisert:30.10.2018)

Villreinmøte i Kvinesdal 8. november

Ope møte om villrein – for alle med interesse forvillrein, villreinjakt og villreinfjell Torsdag 8. november – kl. 18.00– Hotel Utsikten, Kvinesdal

(Publisert:24.10.2018)

Villreinmøte i Bykle 30. oktober med Olav Strand

Villreinbukk

Villreinmøte i Bykle Tysdag 30. oktober kl. 18.00 på Bykle hotell vert det besøk frå Olav Strand i frå Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Tema for kvelden er villrein og ferdsel samt bestandsteljing og overvaking.Møtet er ope for alle med interesse for villreinfjella, anten det er som turgåar, grunneigar, jegar, politikar eller hytteeigar. Olav Strand er ein av landets fremste forskarar ...

(Publisert:19.10.2018)

Høyringsutkast - Retningslinjer Kjerag

Forslag til retningslinjer for motorferdsel og ekstremsportaktivitetar er nå sendt ut på høyring til aktuelle brukargrupper i området. Høyringsfrista er sett til 15. oktober 2018 Forslaget til retningslinjer finn du i lenka under.   Høyringsuttalen blir fortøløpande lagt ut på denne nettsida saman med uttalene til Besøksstrategi for SVR

(Publisert:17.09.2018)

Protokoll AU møte 10.09.2018

Ein fiskar prøvar lykken i Krossvatn, Dyraheio

Protokollen frå AU møtet 10.09.2018 finn du i lenka under

(Publisert:12.09.2018)