Til startsiden

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 22.12.2020

Utsikt mot Svartepoddtjørni, Svartepoddvatnet, Storheddervatnet og Langvatn (lengst bak). Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde.
Utsikt mot Svartepoddtjørni, Svartepoddvatnet, Storheddervatnet og Langvatn (lengst bak). Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde., Foto: Jarle Lunde/Suldal.no

AU hadde årets siste møte 22.12. Her vart neste års søknad om tiltaksmidlar handsama.

(Publisert:07.01.2021)