Til startsiden

Ny rapportserie - SVR Notat

I samband med nokre større sakar utarbeider verneområdeforvaltarane fagnotat for verneområdestyrer.

Desse notata er nå samla i ein eigen rapportserie kalla SVR-notat.

Førebels er det utarbeidd tre slike notat; Vilkårsrevisjonar i SVR, Villrein og ferdsel i Holmavassåno biotopvernområde, Økologiske effekter av sauebeite

Du kan finne alle tre notata i lenkene under

(Publisert:13.01.2021)