Til startsiden

Ny forvaltningsplanPlanprosessen

Fjellrypa

Oppstartsmeldinga vart sendt ut til grunneigarar og andre med verksemd i verneområda 1 februar 2013. Planutkastet kom tilbake frå fagleg gjennomgang i Miljødirektoratet 13 juni 2014. Planutkastet vart sendt ut på open høring 19 juni 2014. Da høringsfristen gjekk ut 1 desember 2014 var det komen inn 51 høringsuttaler. Verneområdestyret vedtok forvaltningsplanen 8 januar 2015 ...

Forvaltningsplanar frå andre område

Krossedderkopp

  Her er nokre døme på nyleg vedtatte forvaltningsplanar andre stadar i landet.

Forvaltningsplanen er endeleg godkjent

Den 27 april kom brevet frå Miljødirektoratet om at forvaltningsplanen er endeleg godkjent. Plandokumentet skal nå få på plass bilete før den blir sendt til trykking. Verneområdestyret er glad for å ha planen på plass og vil takke alle som har bidrege i prosessen gjennomhøringsuttaler og andre innspel. Lenke til plandokumentet og godkjenningsbrevet finn du lenger ned på sida

(Publisert:28.04.2015)

Forvaltningsplan for SVR - endeleg utgåve

  Da har forvaltningsplanen vore gjennom ein siste runde med formgjeving og korrektur. Verneområdestyret vil takke alle som har vore med på prosessen og vi håpar at mange vil ha nytte av forvaltningsplanen

(Publisert:24.08.2015)