Til startsiden

Administrativt kontaktutval

Fast fisk
Fast fisk, Foto: J.Thommassen/J.E.Skåtan


 

For å sikre at forvaltninga av verneområda blir godt integrert i den kommunale forvaltninga, har styret oppnemnd eit administrativt kontaktutval beståande av representantar frå administrativt nivå i dei ulike kommunane og fylke.

Noverande medlemmer:

Bjørg Hellem, Vest-Agder fk 
Svein Kjetil Rønnevik, Forsand kommune 
Edgar Vegge, Kvinesdal kommune  
Endre Gjil, Suldal kommune    
Gudrun Kristensen. Gjesdal kommune
Haldis Nilsen. Hjelmeland kommune
Hans Fløystad. Aust-Agder fk
Inge Olav Fjalestad. Bygland kommune
John Ivar Bjelland. Hægebostad kommune
Jørn Haug. Åseral kommune
Jon Ødeskaug. Valle kommune
Sigrid Bjørgum. Bykle kommune
Sissel Bakke. Rogaland fk
Sven Sandvik. Sirdal kommune  

(Publisert:26.11.2012 Sist endret:03.02.2014)