Til startsiden

Arbeidsutval- og styredokument

Blåvenge
Blåvenge, Foto: J.Thommassen/J.E.Skåtan


Protokoll arbeidsutvalet

Blåstrupe, ein av dei flottaste sangfuglane ein kan møte i øvst i bjørkebeltet

  Protokoll for arbeidsutvalet for SVR er den offisielle møteboka for utvalet. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og utvalet er vedtaksmynde.

Protokoll styremøter

  Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Verneområdestyre i SVR. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og styret er vedtaksmynde. 

Møteinnkalling og saksframlegg for arbeidsutvalet

  Møtepapir med saksframlegg vert sendt til arbeidutvalet i forkant av møtet. Utvalet har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll).

Møteinnkalling og saksframlegg for styret

  Møtepapir med saksframlegg vert sendt til styret i forkant av møtet. Styret har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll).