Til startsiden

Protokoll arbeidsutvalet

Blåstrupe, ein av dei flottaste sangfuglane ein kan møte i øvst i bjørkebeltet
Blåstrupe, ein av dei flottaste sangfuglane ein kan møte i øvst i bjørkebeltet, Foto: J.Thommassen/J.E.Skåtan

 

Protokoll for arbeidsutvalet for SVR er den offisielle møteboka for utvalet. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og utvalet er vedtaksmynde.


2020

(Publisert:10.02.2020 Sist endret:06.07.2020)

2019

(Publisert:18.03.2019 Sist endret:19.08.2019)

2018

(Publisert:09.05.2018 Sist endret:03.01.2019)

2017

(Publisert:20.04.2017 Sist endret:29.05.2017)

2016

(Publisert:08.04.2016 Sist endret:06.01.2017)

2015

(Publisert:14.01.2015 Sist endret:17.12.2015)

2014

(Publisert:03.02.2014 Sist endret:21.09.2015)

2013

Arbeidsutvalgsprotokoller for 2013.

(Publisert:22.11.2012 Sist endret:29.01.2014)

2011

Arbeidsutvalsprotokollar for 2011

2012

Arbeidsutvalgsprotokoller for 2012